The Daily Telegraph
Frecuencia / Diaria
Idioma / Inglés
Difusión / 597.087 copias
Lectores / 1.501.000 lectores
The Sunday Telegraph
Frecuencia / Semanal
Idioma / Inglés
Difusión / 370.700 copias
Lectores / 1.122.000 lectores
The Telegraph Weekly World Edition
Frecuencia / Semanal
Idioma / Inglés
Difusión / 29.000 copias
Audiencia / 1.000.000 lectores
Le Monde
Frecuencia / Diario
Idioma / Francés
Difusión / 272.000 copias
Audiencia / 2.200.000 lectores
Le Monde Diplomatique
Frecuencia / Mensual
Idioma / Francés
Difusión / 123.500 copias
Audiencia / 1.342.000 lectores
La Repubblica
Frecuencia / Diaria
Difusión / 283.000 copias
Audiencia / 2.162.000 lectores
La Stampa
Frecuencia / Diaria
Difusión / 192.000 copias
Audiencia / 1.199.000 lectores
Metro
Frecuencia / Diario
Difusión / 800.000 copias
Audiencia / 846.000 lectores
Asahi Shimbun
Frecuencia / Matutino / Vespertina
Difusión / 7.000.000 copias
Audiencia / 17.000.000 lectores